img img img img img img img img img


***** AFLYST *****

Vi har i bestyrelsen blevet enige om at udsætte generalforsamlingen til senere tidspunkt. Årsagen er at Gladsaxe kommune har udsendt retningslinier for forsamlinger på under 1000. Vi har vurderet, at der ikke er nødvendig grund, til at holde generalforsamlingen lige nu, den kan lige så godt blive udsat. Vi sender nye indkaldelser ud når vi ved mere.

Ved spørgsmål, send en mail til bestyrelsen. Og følg gerne med her på hjemmesiden.

GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 27. marts 2020 kl. 19.30

Store sal på Gladsaxe Bibliotek.


1. Valg af diagent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2019
4. Indkommende forslag (forslag skal ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.) 5. Fastsættelse af kontigent for 2021
6. Valg efter lovene - På valg er Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer samt suplanter og revisore.

Efter generalforsamlingen vil vi få besøg af Gigabit.dk som vil fortælle om mulighederne for fibernet i vores område.

Velkommen til Gladsaxe Buddinge Grundejer-forenings hjemmeside.

Vores primære opgave er at varetage medlemmernes interesser overfor ydre påvirkninger såsom Gladsaxe kommune, nye byggerier, motorvejsudvidelser eller problemer som deles af en gruppe af medlemmer.

Vi hjælper også i forhold til høringssvar til kommunen i sager, der kan begrænse boligejerne eller pålægge dem flere opgaver eller udgifter.
Foreningen kan for enkeltmedlemmer formidle kontakt til relevante myndigheder i grundejerspørgsmål, og vi er her for dig og vil altid gerne hjælpe, hvis du har brug for det -
i det omfang vi kan.

I de seneste år har store økonomiske pålæg og dermed de ekstra byrder, som boligejeren kun kan opleve som dobbeltbeskatning, været centreret om følgende:

Privatisering af vej, så boligejerne fremover har ansvar for vedligeholdelse af villavejen.

Krav om klimaforanstaltninger som f.eks. todelt regnvandssystem.

Privatisering af kommunale legepladser, hvor grundejerforeningen kan blive ejeren af vedligeholdelsesregningen samt få ansvaret for, at legepladsen er forsvarlig.

Ansvar for vejbelysning.

Pligt til omlægning af normal vej til stillevej.

Krav om at særlige nyudstykninger skal have græs på taget eller laves som lavenergihuse.

Kravene vil altid skulle vedtages gennem en lokalplan, og inden den bliver vedtaget, kan du som boligejer alene eller via grundejerforeningen udarbejde høringssvar til kommunen, der kan argumentere for, at de kommende krav er en dårlig idé eller bør tilpasses.
Skriv til os på formand@g-b-g.dk. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Og så kan du tilmed også låne foreningens værktøj - alt sammen for kun 100 kr om året. Gør som din nabo – meld dig ind.
Værktøjsudlån:

Alle medlemmer af Gladsaxe-Buddinge Grundejerforening kan gratis låne følgende værktøj. Lånetiden er normalt 2 dage, medmindre andet er aftalt. Af pladshensyn er det forskellige værktøj placeret rundt omkring hos de af foreningens medlemmer, som har stillet sig til rådighed som værktøjsudlåner.

Se her hvor du skal henvende dig: Oversigt over værktøj til udlån

Udlånsordningen er baseret på frivillige medlemmer, som velvilligt stiller deres garage/kælder til rådighed for foreningens værktøj og som har påtaget sig at se efter det pågældende stykke værktøj, så det altid er i orden når du skal låne det.

De er mennesker, som også har et normalt privatliv, så respekter at de har andet at lave end lige at låne værktøj ud til dig - lad f.eks være med at ringe kl. 7 søndag morgen for at høre om dette eller hint er ledigt.