Velkommen

img img img img img img img img img

Velkommen til Gladsaxe Buddinge Grundejer-forenings hjemmeside.

Vores primære opgave er at varetage medlemmernes interesser overfor ydre påvirkninger såsom Gladsaxe kommune, nye byggerier, motorvejsudvidelser eller problemer som deles af en gruppe af medlemmer.

Vi hjælper også i forhold til høringssvar til kommunen i sager, der kan begrænse boligejerne eller pålægge dem flere opgaver eller udgifter.
Foreningen kan for enkeltmedlemmer formidle kontakt til relevante myndigheder i grundejerspørgsmål, og vi er her for dig og vil altid gerne hjælpe, hvis du har brug for det -
i det omfang vi kan.

I de seneste år har store økonomiske pålæg og dermed de ekstra byrder, som boligejeren kun kan opleve som dobbeltbeskatning, været centreret om følgende:

Privatisering af vej, så boligejerne fremover har ansvar for vedligeholdelse af villavejen.

Krav om klimaforanstaltninger som f.eks. todelt regnvandssystem.

Privatisering af kommunale legepladser, hvor grundejerforeningen kan blive ejeren af vedligeholdelsesregningen samt få ansvaret for, at legepladsen er forsvarlig.

Ansvar for vejbelysning.

Pligt til omlægning af normal vej til stillevej.

Krav om at særlige nyudstykninger skal have græs på taget eller laves som lavenergihuse.

Kravene vil altid skulle vedtages gennem en lokalplan, og inden den bliver vedtaget, kan du som boligejer alene eller via grundejerforeningen udarbejde høringssvar til kommunen, der kan argumentere for, at de kommende krav er en dårlig idé eller bør tilpasses.
Skriv til os på formand@g-b-g.dk. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Og så kan du tilmed også låne foreningens værktøj - alt sammen for kun 100 kr om året. Gør som din nabo – meld dig ind.
Værktøjsudlån:

Alle medlemmer af Gladsaxe-Buddinge Grundejerforening kan gratis låne følgende værktøj. Lånetiden er normalt 2 dage, medmindre andet er aftalt. Af pladshensyn er det forskellige værktøj placeret rundt omkring hos de af foreningens medlemmer, som har stillet sig til rådighed som værktøjsudlåner.

Se her hvor du skal henvende dig: Oversigt over værktøj til udlån

Udlånsordningen er baseret på frivillige medlemmer, som velvilligt stiller deres garage/kælder til rådighed for foreningens værktøj og som har påtaget sig at se efter det pågældende stykke værktøj, så det altid er i orden når du skal låne det.

De er mennesker, som også har et normalt privatliv, så respekter at de har andet at lave end lige at låne værktøj ud til dig - lad f.eks være med at ringe kl. 7 søndag morgen for at høre om dette eller hint er ledigt.


Resultatet af mødet om Tobaksgrunden (Marts 2016):

Her dialogen fra Avin Salih Qadr til Bjarne Mayland:

Vi er enige om at beplantningsbæltet trænger til pleje og vedligeholdelse, samtidigt med at det skal bevares i overensstemmelse med lokalplanen. Der har tidligere udarbejdet en plejeplan fra 1997, som vi vurderer, og efter drøftelse med grundejerforeningen for Græsmarken og Ærtemarken, til at være god retningsgivende udgangspunkt for en fremtidig plejeplan.

Du har yderligere påpeget "motionsstien", som du er i gang med at overveje form og placering. Lokalplanen lægger op til at motionsstien skal anlægges som "skovsti" igennem plantebæltet med forbindelse til andre stier eller fortove. Vi skal derfor tænke etablering af stien( form og placering og forbindelse til andre stier og fortove)og vedligeholdelse af beplantningsbæltet samtidigt. Jeg tager spørgsmålet op til drøftelse med vores byplanlægger og vender tilbage med kommunens ønsker og krav.

Vi har gjort dig opmærksom på, at vedligeholdelse og pleje i form af fældning og beskæring af planterne skal ske uden for ynglesæsonen, det bedste bud vil være i slutning af oktober. Så det er en god ide at være klar med selve planen der.

Vi har også gjort dig opmærksom på, at vedligeholdelsesarbejdet skal ske af fagfolk, og du oplyste, at dette vil ske af samme firma, som tidligere har forestået vedligeholdelsesarbejdet.

Du skal, på baggrund af ovennævnte, udarbejde en handlingsplan, med udgangspunkt i plejeplanen fra 1997, kommunens ønsker og krav til motionsstien og yderligere krav fra lokalplanen. Handlingsplanen skal godkendes hos os. Jeg vender tilbage til dig evt. med en dato til nyt møde om ovennævnte